Gidų kursų absolventė Kristina Šneiderė pravedė savo pirmąją ekskursiją!

Paskelbimo data : 2018-03-21

Kelionės data : 2018-03-18
Kaina :

Kovo 18d. (sekmadienį) "Mūsų odisėja" gidų kursų absolventė Kristina Šneiderė parengė ekskursiją "O prie Smetonos buvo kitaip..."

 

Ekskursija prasidėjo Prezidentūros kiemelyje, kuriame apžvelgėme nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrimosi istoriją, Kauno miesto virsmą Laikinąja sostine.  

Toliau ekskursantai buvo pakviesti pasivaikščioti pagrindine, to meto, miesto gatve- Laisvės alėja. Stabtelėjome prie pagrindinių valstybinės reikšmės objektų: Pašto, Valstybės teatro, Taupomųjų kasų, Valstybinio banko. Sužinojome, kaip patys pašto darbuotojai (laikraštis "Paštininko žodis") vertino F.Vizbaro projektuotą pašto pastatą ir kokių pastabų turėjo architektui. 

Pasidžiaugėme, kad nuo 1928 m. Lietuvoje įvestas privalomasis pradžios mokslas. Sužinojome, kad nuo 1923 m. "Aušros" vardu vadinamoje berniukų gimnazijoje išauginti tokie Lietuvos vyrai, kaip Valdas Adamkus, Kazys Bobelis, Vytautas Landbegis, Juozas Lukša- Daumantas. 

Nepamiršome praskleisti paslapties uždangos į tuometinį pramoginį miestiečių gyvenimą, nuo kino teatrų iki restoranų. Sužinojome, kur 1926 m. buvo pastatytas kino teatras "Odeon" - pirmasis kino teatras, kuriam specialiai buvo suprojektuotas pastatas su moderniausia priešgaisrine sistema.

Prisiminėme svarbias istorines asmenybes, kaip antai: Prezidentą Antaną Smetoną, architektą Vladimirą Dubeneckį, burmistrą Joną Vileišį, režisierių Borisą Dauguvietį, operos solistą Kiprą Petrauską, ministrą pirmininką Augustiną Voldemarą, generolą Vladą Nagevičių.

Ekskursijos pabaigoje sustoję prie J. Zikaro paminklo "Laisvės angelas" svarstėme, kiek mums svarbi brangia kaina iškovota laisvė...